Zarząd


Zarząd Polskiej Unii Kynologicznej

Edyta Wojciechowska – Przewodnicząca
Katarzyna Burkowska – Wice Przewodnicząca
Tomasz Kosiński – Skarbnik
Mirosław Karczewski – Sekretarz


Komisja rewizyjna:

 Joanna Kosińska
Krzysztof Biernacki